contact

Bestuur

  • Tom Roefs, voorzitter
  • Marc Lenssen, penningmeester
  • Bianca van den Berg, Secretariele ondersteuning
  • Carlijn Verhaag, bestuurslid en lid Ledencommissie
  • Marc Driessen, bestuurslid en lid commissie Infrastructuur en Huisvestiging & commissie Duurzaamheid
  • Rob Geurts, bestuurslid en lid Onderwijscommissie
  • Rob Hendrix, bestuurslid en lid Communicatiecommissie

Commissie Infrastructuur en Huisvestiging

De commissie Verkeer & Veiligheid kijkt naar knelpunten in de gemeente en probeert oplossingen voor die knelpunten aan te dragen. Prioriteiten liggen daarbij op veiligheid en een goede doorstroming. Om tot goede resultaten te komen, wordt regelmatig overlegd met de verkeersafdeling van gemeente Horst aan de Maas. Aan de Verkeercommissie & Veiligheid nemen zes leden deel.

Onderwijscommissie

De commissie onderwijs werkt nauw samen met opleidingsinstellingen in de gemeente, waaronder middelbare scholen, basisscholen en mbo’s in de gemeente en de regio, zoals Fontys en de HAS. Doel is om de opleiding van leerlingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijke praktijk in bedrijven. Daarnaast reikt O-twee Horst aan de Maas jaarlijks de O-twee Horst aan de Maas Junior Ondernemersprijs uit in Horst om aandacht te vragen voor ondernemen bij jongeren. De commissie onderwijs bestaat momenteel uit vijf leden.

Communicatiecommissie

De commissie communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de O-twee Horst aan de Maas. Het doel van de commissie is om de leden zo efficient en optimaal mogelijk te informeren en de betrokkenheid van de leden te vergroten. In beperkte mate wordt daarnaast aan corporate communicatie gedaan. O-twee Horst aan de Maas gebruikt daarvoor e-mail(nieuwsbrieven), een Twitteraccount (@OtweeHadM) en een website, soms aangevuld met advertenties. Momenteel bestaat de commissie uit twee bestuursleden.

Ledencommissie

De ledencommissie werft en draagt actief nieuwe leden voor en toetst periodiek of bestaande leden nog voldoen aan de criteria. De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden waarvan 1 lid ook zitting heeft in het bestuur.

Adres

O-Twee
p/a Stichting AOV
Houthuizerweg 17
5973RE Lottum
E-mail: info@otweehorstaandemaas.nl