contact

Bestuur

  • Mart Verheijen, voorzitter
  • Marc Lenssen, penningmeester
  • Edwin van Rensch, bestuurslid en lid Ledencommissie
  • Michiel Sanders, bestuurslid en lid Commissie Omgeving
  • Marian Wijnen, bestuurslid en lid Commissie Communicatie & Programmering
  • Rob Geurts, bestuurslid en lid Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • Bianca van den Berg, Secretariële ondersteuning

Ledencommissie

De ledencommissie werft en draagt actief nieuwe leden voor en toetst periodiek of bestaande leden nog voldoen aan de criteria.

Commissie Omgeving

De Commissie Omgeving kijkt naar knelpunten en uitdagingen in de gemeente in de breedste zin van het woord op het gebied van ruimte. Verkeersprioriteiten liggen daarbij op veiligheid en een goede doorstroming. Om tot goede resultaten te komen, wordt regelmatig overlegd met de verkeersafdeling van gemeente Horst aan de Maas. De commissie voorziet daarnaast in duurzame behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties wereldwijd in gevaar te brengen. People, planet en profit moeten hierbij in evenwicht zijn zodat we de aarde niet uitputten. Denk hierbij aan zonne-energie, windenergie en recycling. Mbt ruimtelijke ordening denkt de commissie mee over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onder andere industrieterreinen.

Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt

De commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt werkt nauw samen met opleidingsinstellingen in de gemeente Horst aan de Maas. Primair onderwijs, middelbaar onderwijs en mbo’s in de gemeente en de regio. Doel is om de opleiding van leerlingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijke praktijk in bedrijven. O-twee heeft een samenwerkingsconvenant met Scholengroep Dynamiek, Dendron College en Citaverde College Yuverta. In werkgroepen worden er verbindingen gemaakt tussen Leerlingen, Docenten en het bedrijfsleven. www.deonderwegwijzer.nl is hier het platform voor.

Commissie Communicatie & Programmering

De commissie communicatie & programmering is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de O-twee Horst aan de Maas. Het doel van de commissie is om de leden zo efficient en optimaal mogelijk te informeren, de betrokkenheid van de leden te vergroten en O-twee te profileren in Horst aan de Maas. Daarnaast draagt de commissie zorg voor de programmering van de ledenbijeenkomsten.

Secretariaat

O-twee Horst aan de Maas
p/a Stichting AOV
Houthuizerweg 17
5973RE Lottum
E-mail: info@otweehorstaandemaas.nl

Linkedin O-twee. Horst aan de Maas.Maak een connectie op Linkedin.