contact

Bestuur

  • Mart Verheijen, voorzitter
  • Marc Lenssen, penningmeester
  • Carlijn Verhaag, bestuurslid en lid Ledencommissie
  • Marc Driessen, bestuurslid en lid commissie Verkeer & Infrastructuur en commissie Duurzaamheid & Ruimtelijke Ordening
  • Rob Geurts, bestuurslid en lid Onderwijs & Arbeidsmarkt commissie
  • bestuurslid en lid Commissie Communicatie & Programmering
  • Bianca van den Berg, Secretariele ondersteuning
  • Edwin van Rensch, bestuurslid

Commissie Verkeer & Infrastructuur

De Commissie Verkeer & Infrastructuur kijkt naar knelpunten in de gemeente en probeert oplossingen voor die knelpunten aan te dragen. Prioriteiten liggen daarbij op veiligheid en een goede doorstroming. Om tot goede resultaten te komen, wordt regelmatig overlegd met de verkeersafdeling van gemeente Horst aan de Maas. Aan de Verkeercommissie & Veiligheid nemen zes leden deel.

Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt

De commissie onderwijs & Arbeidsmarkt werkt nauw samen met opleidingsinstellingen in de gemeente Horst aan de Maas. Primair onderwijs, middelbaar onderwijs en mbo’s in de gemeente en de regio. Doel is om de opleiding van leerlingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijke praktijk in bedrijven. O-twee heeft een samenwerkingsconvenant met Scholengroep Dynamiek, Dendron College en Citaverde College. In werkgroepen worden er verbindingen gemaakt tussen Leerlingen, Docenten en het bedrijfsleven. De commissie onderwijs bestaat momenteel uit vijf leden.

Commissie Duurzaamheid & Ruimtelijke Ordening

Commissie Communicatie & Programmering

De commissie communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de O-twee Horst aan de Maas. Het doel van de commissie is om de leden zo efficient en optimaal mogelijk te informeren en de betrokkenheid van de leden te vergroten. In beperkte mate wordt daarnaast aan corporate communicatie gedaan. O-twee Horst aan de Maas gebruikt daarvoor e-mail(nieuwsbrieven), een Twitteraccount (@OtweeHadM) en een website, soms aangevuld met advertenties. Momenteel bestaat de commissie uit twee bestuursleden.

Ledencommissie

De ledencommissie werft en draagt actief nieuwe leden voor en toetst periodiek of bestaande leden nog voldoen aan de criteria. De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden waarvan 1 lid ook zitting heeft in het bestuur.

Adres

O-Twee
p/a Stichting AOV
Houthuizerweg 17
5973RE Lottum
E-mail: info@otweehorstaandemaas.nl